BudowaDomu.org.pl

Rozprowadzenie kanalizacji w poziomie

Instalacja kanalizacyjna w domu jednorodzinnym składa się z pionów z wentylacją lub zaworem napowietrzającym, podejść do poszczególnych urządzeń sanitarnych oraz poziomych przewodów odpływowych. Przewody zbierają nieczystości z pionów i wyprowadzają je na zewnątrz budynku, do zbiornika, oczyszczalni przydomowej lub instalacji kanalizacyjnej. Poziome przewody odpływowe są prowadzone w kanałach, w gruncie pod podłogą, a w budynkach podpiwniczonych wzdłuż ścian piwnicy.

Układając ten fragment instalacji kanalizacyjnej, należy dokładnie przemyśleć jego przebieg. Przewody powinny biec prosto, niewskazane są kolanka i skręty. Zmiany kierunków przewodów powinny mieć charakter łagodnych łuków. Ich minimalny promień wynosi 10 średnic rury. W przypadku przewodów drugorzędnych, może być on o połowę mniejszy. Rury drugorzędne powinny być prowadzone z pionów kanalizacyjnych do przewodu głównego, pod kątem nie większym niż 45 stopni. Zalecany spadek, umożliwiający grawitacyjny odpływ nieczystości, jest zależny od przekroju rury i wynosi:

  • 2,0% przy średnicy 100 mm,
  • 1,5% przy średnicy 150 mm,
  • 1,0% przy średnicy 200 mm,
  • 0,8% przy średnicy 250 mm.

W przypadku głównych rur odpływowych, montowanych pod podłogą, zalecane są przekroje większe niż 150 mm. Projektując instalacje podpodłogowe należy pamiętać, że przewody kanalizacyjne nie mogą być prowadzone powyżej przewodów elektrycznych. Rury odpływowe można izolować wełną mineralną.

Następnie powierzchnię podłogi wypełniamy piaskiem i układamy poziomą izolację przeciw wilgoci. Kolejnym krokiem jest wykonanie podkładu z betonu, o grubości co najmniej 15 centymetrów. Niektórzy inwestorzy dodają styropianowe kulki do betonowego podkładu, zwiększając jego izolacyjność. Można również zastąpić piasek i styropian keramzytem. Na zakończenie tego etapu prac zasypujemy zewnętrzną część wykopu, zagęszczając grunt.