BudowaDomu.org.pl

Wykonujemy pierwsze ściany i komin

Każdy inwestor z niecierpliwością wyczekuje chwili, w której zaczynają pojawiać się ściany jego domu. Murowanie zewnętrznych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz stawianie komina należy do ważniejszych etapów budowy. Na końcowy efekt wpływa każdy element: jakość materiału użytego do budowy ścian, jakość zaprawy oraz jakość wykonania. Każdy błąd wcześniej czy później da o sobie znać.

Wykorzystywane materiały

Dziewięć z dziesięciu nowych domów jest w Polsce murowanych. Wynika to z tradycji budowlanej, jak również dostępności technologii i możliwości wykonania poszczególnych prac metodami gospodarskimi, co wpływa na obniżenie kosztów. Ściany konstrukcyjne muszą być solidne, dźwiękoszczelne, ciepłe i odporne na działalnie różnych warunków atmosferycznych. Obecnie stosuje się kilka podstawowych rodzajów materiałów do wznoszenia ścian.

  • Cegły i pustaki ceramiczne to najbardziej tradycyjne materiały. Najczęściej stosuje się pustaki, które dają grubość od 19 do 29 centymetrów.
  • Ceramika poryzowana powstaje w podobny sposób jak tradycyjna, ale dzięki dodatkowi trocin lub mączki drzewnej podczas wypalania tworzą się mikroskopijne pory.
  • Bloczki z betonu komórkowego są ciepłe i lekkie. Również zawierają pęcherzyki powietrza. Beton komórkowy może występować w różnej gęstości, od 350 do 700 kilogramów na metr sześcienny. Służy do budowy ścian jednowarstwowych lub dwuwarstwowych.
  • Pustaki keramzytobetonowe produkowane są z dodatkiem kruszywa keramzytowego w postaci porowatych granulek, powstałych w wyniku spiekania spienionej gliny.
  • Silikaty, czyli bloczki wapienno – piaskowe służą jedynie do wznoszenia nośnych ścian dwuwarstwowych.

Każdy z wymienionych materiałów budowlanych charakteryzuje się innymi właściwościami. Najcieplejsze są ściany postawione z ceramiki poryzowanej, keramzytobetonu i betonu komórkowego, które nawet bez ocieplenia gwarantują bardzo dobrą izolację cieplną. Silikaty zapewniają korzystny klimat wewnątrz budynku, dzięki zdolności do absorbowania wilgoci oraz oddawania jej w suchym powietrzu. Im cięższe są materiały, tym lepsza jest ich izolacyjność akustyczna. Najlepiej wypada tu ceramika tradycyjna i silikaty, a najgorzej beton komórkowy.

Zaprawy i techniki murarskie

Zaprawy służą nie tylko do łączenia elementów, ale pozwalają na układanie równomiernych warstw, dzięki czemu właściwie rozkładają się obciążenia. Najczęściej stosowane są zaprawy cementowe, które cechuje wodoodporność i mrozoodporność oraz duża wytrzymałość na ściskanie. Zaprawy cementowo – wapienne charakteryzują się zwiększoną plastycznością i podwyższonym współczynnikiem izolacyjności. Stosuje się je głównie do wznoszenia ścian jednowarstwowych.

Najważniejsze jest postawienie narożników i wyznaczenie linii poziomej za pomocą sznurka. Na dwuipółcentymetrowej warstwie zaprawy, stosowanej w celu korekty poziomów, układa się pierwszą warstwę elementów. Kolejne warstwy muszą pokrywać się z wyznaczonymi poziomami. Łączenia pionowe dwóch kolejnych warstw muszą być odpowiednio oddzielone, co wzmacnia mur i zapewnia mu pożądaną sztywność. Górne płaszczyzny otworów drzwiowych lub okiennych powinny posiadać nadproża betonowe, które przenoszą obciążenia z górnych warstw ściany.

Bezpieczne kominy

Kominy powinny być dostosowane do rodzaju kotła. Kominy dymowe, których używa się do odprowadzenia spalin ze spalania węgla, drewna lub innych paliw stałych, powinny być żaroodporne. Poprzez nagromadzenie sadzy mogą w nich występować temperatury dochodzące do kilkuset stopni Celsjusza. Takie kominy zestawia się z pełnych cegieł ceramicznych oraz szamotowych i ceramicznych rur w ceglanej lub betonowej obudowie.

Kotły niskotemperaturowe na gaz lub olej nie wytwarzają takich temperatur w kominach. Natomiast ze spalin wykrapla się w ich przypadku woda, która z tlenkami siarki tworzy kwas. Z tego powodu priorytetem stają się wkłady ze stali kwasoodpornej oraz szamotowe lub ceramiczne.

Komin musi być murowany niezwykle starannie, z pełnej cegły. Nieszczelności mogą być śmiertelnie niebezpieczne dla domowników. Dlatego coraz częściej używa się systemowych kominów prefabrykowanych, które kupuje się jako kompletne zestawy. Kominy systemowe pozwalają na szybką budowę szczelnych instalacji.