BudowaDomu.org.pl

Zabezpieczenie placu budowy

Budowa rozpoczyna się z wbiciem na placu pierwszej łopaty. Zanim jednak przystąpimy do prac budowlanych, czeka nas długi i żmudny proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Po kilku miesiącach tracenia zdrowia w urzędach, gazowniach, zakładach wodociągowych i energetycznych, zazwyczaj otrzymujemy uprawnioną zgodę i możemy przystąpić do przygotowania placu budowy.

Budowa musi być zabezpieczona

Plac budowy musi być zabezpieczony. Teren powinien być starannie ogrodzony, przy czym z prawnego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy jest to o ogrodzenie docelowe, czy tymczasowe. Inwestorzy najczęściej budują ogrodzenie stałe, zostawiając jedynie od strony ulicy tymczasowe zabezpieczenia, które dzięki łatwości demontażu umożliwiają ruch ciężkiego sprzętu oraz dostawy materiałów.

Wysokość ogrodzenia nie może być niższa niż 1,5 metra, a konstrukcja i sposób montażu musi zapewniać stabilność i nie może stanowić zagrożenia dla ludzi. W widocznym miejscu powinna być umieszczona żółta tablica informacyjna, zawierająca informacje dotyczące inwestora, wykonawcy, rodzaju inwestycji, osoby nadzorującej budowę oraz organów administracyjnych. Na tablicy powinien znajdować się również numer pozwolenia na budowę.

Strefy niebezpieczne, czyli wykopy lub miejsca zagrożone upadkiem przedmiotów z wysokości, powinny być dodatkowo oznaczone ostrzegawczymi tablicami. Minimalny wymiar strefy niebezpiecznej wyznacza 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 metrów. Wyjątki mogą mieć miejsce jedynie na obszarach miejskich o gęstej zabudowie, ale wtedy należy stosować zabezpieczenia techniczne, zapobiegające spadaniu przedmiotów i zapewnić nadzór nad całym terenem. Oznacza to, że w myśl przepisów prawa, zazwyczaj cały teren budowy domu jednorodzinnego jest miejscem szczególnie niebezpiecznym.

Tymczasowe drogi, budynki i media

Jeżeli nie ma odpowiednio nośnego podjazdu na plac budowy, to należy utwardzić drogę dojazdową, aby mógł z niej korzystać ciężki sprzęt budowlany. Na placu budowy należy rozplanować tymczasowe budynki socjalne dla pracowników oraz podręczne magazyny narzędziowo - materiałowe. Z oczywistych przyczyn należy zabezpieczyć sanitariat. Dobrym pomysłem jest postawienie toalety przenośnej, która będzie regularnie opróżniana.

Przygotowując plac budowy do rozpoczęcia inwestycji, należy wykonać tymczasowe przyłącza wodne i energetyczne, dzięki którym będzie można prowadzić prace budowlane. Pierwsza łopata jest wbijana najczęściej w celu zniwelowania nierówności terenu.