BudowaDomu.org.pl

Wykonanie stropów i schodów żelbetowych

Stropy dzielą budynki na kondygnacje. Ich zadaniem jest poziome usztywnienie budynku, izolowanie poszczególnych pięter oraz przenoszenie sił wywołanych ciężarem ścian, więźby dachowej oraz obciążeń zmiennych. Jednocześnie stropy stanowią podłoże dla posadzek.

Rodzaje stropów

Stropy monolityczne są projektowane indywidualnie dla konkretnego budynku. Architekt decyduje o układzie zbrojenia, sposobie podparcia i określa nośność konstrukcji. Tego rodzaju stropy wykonywane są na pełnym deskowaniu, bezpośrednio na placu budowy. Cały proces budowy jest pracochłonny i wymaga zatrudnienia wykwalifikowanej ekipy, która potrafi wykonać solidne deskowanie i przewidziane w projekcie zbrojenia. Staranności wymaga również wylanie odpowiedniego betonu i pielęgnowanie go przez 28 dni, zgodnie z technologią twardnienia.

Stropy gęstożebrowe są dużo łatwiejsze w budowie oraz przewyższają stropy monolityczne właściwościami termoizolacyjnymi. Obecnie należą do najczęściej stosowanych rozwiązań w budownictwie jednorodzinnym. Montaż polega na ułożeniu pomiędzy ścianami konstrukcyjnymi prefabrykowanych belek kratownicowych i wypełnieniu przestrzeni pomiędzy nimi pustakami keramzytobetonowymi, żwirobetonowymi lub ceramicznymi.

Następnie na górę wylewa się warstwę betonu, który zwiększa sztywność i wytrzymałość całej konstrukcji. Układanie takich stropów nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu, deskowanie jest konieczne jedynie na obrzeżach i pod żebrami rozdzielczymi. Wadą może być fakt, że stropy gęstożebrowe wymagają stałego rozstawu belek, co sprawia, że lepiej nadają się do budynków posiadających regularne kształty.

Stropy prefabrykowane składają się z prefabrykowanej płyty żelbetowej, na którą wylewa się beton. Na budowach spotyka się prefabrykowane stropy typu Filigran, stropy „żerańskie” z płyty kanałowej „S” oraz stropy strunobetonowe, które stosuje się raczej w budownictwie wielolokalowym. Każde z tych rozwiązań ma inne ograniczenia i wady. Do montażu stropów prefabrykowanych konieczne jest użycie ciężkiego sprzętu dźwigowego, co może być kłopotliwe.

Zmiany w projekcie są możliwe

Wielu inwestorów decyduje się na zmianę technologii wykonania stropu, która przewidziana była w projekcie. Dotyczy to zwłaszcza inwestorów korzystających z gotowych projektów. Decydując się na inne rozwiązania musimy pamiętać, że gotowy projekt budowlany może być zmieniany jedynie przez uprawnionego konstruktora i jest to związane z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji technicznej.

Zmiana stropu, połączona ze zmianą położenia ścianek działowych, kominów i podpór dachowych, może wywołać obciążenie skupione, które może być groźnie dla konstrukcji całego budynku. Strop jest newralgicznym elementem całej konstrukcji i dlatego przed zabetonowaniem wszystkie jego elementy muszą być sprawdzone przez inspektora nadzoru, a jego zgoda na zalanie stropu powinna być odnotowana w dzienniku budowy.

Schody żelbetowe

Wylewanie schodów można rozpocząć w chwili wykonania stropu, z którego wyprowadza się pręty zbrojeniowe. Pierwszym etapem budowy schodów jest ułożenie deskowania, które odwzorowuje kształt konstrukcji, później układa się pręty zbrojeniowe i betonuje. Beton powinien być wylany w ciągu jednego dnia, ponieważ inaczej mogą wystąpić nierównomierne odkształcenia deskowania, skurcze betonu i pęknięcia. Wylany beton trzeba pielęgnować i zapobiegać jego szybkiemu wysychaniu. Po schodach można chodzić od razu po zawiązaniu się betonu, ale deskowanie nie powinno być zdejmowane wcześniej niż po miesiącu.

Schody żelbetowe mogą mieć różną konstrukcję:

  • Schody płytowe mogą być jednobiegowe, dwubiegowe lub kręte. Płyta żelbetowa jest oparta na ścianie lub na belkach spocznikowych. W przypadku zbyt dużej rozpiętości schodów, płyta będzie bardzo gruba, co jest mało estetyczne i niepotrzebnie zwiększa koszty.
  • Schody policzkowe, których podstawą są żelbetowe belki policzkowe, oparte na ścianach lub stropach, mogą opierać stopnie z obu stron na belkach lub z jednej strony wykorzystać ścianę nośną.
  • Schody wspornikowe mocuje się z jednej strony w ścianie, a drugi koniec pozostawia wolny. Innym rozwiązaniem jest osadzenie stopni w belce żelbetowej, która biegnie w połowie ich szerokości.

Chodzenie po schodach pochłania kilka razy więcej energii niż spacer po płaskiej powierzchni. Może to stanowić problem dla ludzi starszych, zwłaszcza, jeśli schody zostaną wykonane niestarannie. Oczywiście niektóre niedoróbki można zamaskować w procesie wykończenia schodów drewnem, kamieniem czy ceramiką, ale pole manewru jest ograniczone, jeśli usterki będą poważne.