BudowaDomu.org.pl

Więźba i pokrycie dachu

W tradycyjnym budownictwie jednorodzinnym przeważają dachy strome. Moda na poszczególne rozwiązania zmienia się, a poszczególne konstrukcje pojawiają się okresowo i znikają, zastąpione innymi rozwiązaniami. Niektóre rodzaje dachów uwarunkowane są regionalnymi zwyczajami lub wymogami związanymi na przykład z obfitymi opadami śniegu. Na naszych domach dominują dachy pulpitowe, dwuspadowe, czterospadowe, mansardowe, mansardowe polskie, kopertowe, przyczółkowe, naczółkowe oraz wieżowe, które rzadko występują w budownictwie mieszkaniowym. Rodzaj dachu i jego powierzchnia przekładają się bezpośrednio na jakość więźby.

Konstrukcja dachu

Przekroje poszczególnych elementów więźby dachowej wynikają z obliczeń wytrzymałościowych, które zależą od:

 • wielkości budynku,
 • kąta nachylenia dachu,
 • rodzaju pokrycia,
 • strefy wiatrowej,
 • strefy śniegowej.

W zależności od wymogów dachu, cieśle wykonują jeden z trzech podstawowych rodzajów konstrukcji krokwiowych.

 • Więźba krokwiowa – prosta konstrukcja stosowana, jeśli rozpiętość pomiędzy ścianami konstrukcyjnymi jest mniejsza niż 7 metrów.
 • Więźba krokwiowo - jętkowa – stosowana w budynkach, w których rozpiętość pomiędzy ścianami nośnymi wynosi od 7 do 11 metrów. Jętka podtrzymuje krokwie w połowie jej długości.
 • Więźba krokwiowo - kleszczowa – ma zastosowanie, jeśli ściany nośne budynku są oddalone od siebie dalej niż 11 metrów. Konstrukcja nazywana bywa również płatwiowo – krokwiową. Krokwie są wsparte na dodatkowej konstrukcji, dzięki której poprzez płatwie i słupy ciężar dachu jest przenoszony ze ścian na strop, co wiąże się z koniecznością odpowiedniego zaprojektowania nośnego stropu.

Przygotowanie drewna

W pracach ciesielskich, związanych z przygotowaniem więźby, najlepiej sprawdza się drewno z drzew iglastych. W budownictwie jednorodzinnym przeważa świerk i tańsza sosna. Te gatunki drewna mają odpowiednie parametry mechaniczne i są relatywnie tanie. Drewno na więźbę powinno być właściwie przesuszone i zaimpregnowane przed działaniem czynników atmosferycznych, przed szkodnikami, przed pleśnią oraz przed ogniem. Jakość impregnacji można sprawdzić samodzielnie, odcinając kawałek belki. Wtedy łatwo jest zaobserwować, jak głęboko impregnaty wniknęły w głąb drewna.

Wybierając drewno na więźbę, należy odrzucać belki posiadające zbyt wiele sęków. Nie należy się martwić o pękanie drewna wzdłuż włókien. Jest to naturalny proces, związany z wysychaniem surowca i w żaden sposób nie wpływa on na wytrzymałość belek konstrukcyjnych.

Pokrycia dachowe

Pokrycia zapewniają estetyczne wykończenie dachu i przede wszystkim chronią cały budynek przed działaniem czynników atmosferycznych. W teorii wyróżnia się pokrycia naturalne i sztuczne, jednak w praktyce, w budownictwie indywidualnym występują wyłącznie pokrycia sztuczne. Do pokryć naturalnych należy impregnowana przed wodą i ogniem strzecha słomiana lub trzcinowa, którą używa się przeważnie w budynkach stylizowanych takich, jak restauracje czy hotele. Pokrycia sztuczne wygrywają dzięki funkcjonalności, bezpieczeństwie i cenie.

 • Dachówka jest popularnym rozwiązaniem w budownictwie tradycyjnym. Na rynku dostępne są dachówki ceramiczne oraz znacznie tańsze dachówki cementowe, które charakteryzują się większą paletą barw.
 • Blacha dachowa jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Najczęściej stosuje się stalowe arkusze, powlekane niekiedy tworzywem sztucznym. Ze względu na koszty, rzadziej używa się tradycyjnej blachy miedzianej. Bardzo popularna jest blacha trapezowa i blachodachówka, która imituje wygląd pokrycia dachówkami.
 • Gonty bitumiczne są wykonane z pasów papy asfaltowej, którą tnie się w różne figury geometryczne i nakłada łuskowo na dachy. Pokrycie polecane jest dla dachu o skomplikowanej strukturze, stromej i łamanej.
 • Papa jest tanim pokryciem, które można szybko ułożyć, stosowanym obecnie głównie w budownictwie letniskowym i na budynkach gospodarskich.

Niezależnie od rodzaju pokrycia, jaki inwestor wybierze na dach budowanego domu, to szczególną uwagę należy położyć na wykończenie pokrycia. Szczyt, kalenica, kosz i grzbiet wymagają odpowiedniego potraktowania, które zabezpieczy budynek przed wodą. Równie uważnie należy sprawdzić wszelkiego rodzaju obróbki blacharskie przy oknach połaciowych oraz kołnierz komina.