BudowaDomu.org.pl

Metody wytyczania budynku

Prawo budowlane wymaga zachowania minimalnych odległości budowli od granic działki. Ściana z oknem lub drzwiami musi być oddalona od granicy posesji o 4 metry, ściana bez otworów o 3 metry. Odległość budynku od ulicy jest określana również linią zabudowy. Powyższe zależności były uwzględniane podczas tworzenia planu zagospodarowania działki. Przyszedł czas, żeby je przenieść na prawdziwy plac budowy.

Wytyczaniem budynku w terenie zajmuje się uprawniony geodeta. Dokonuje pomiarów działki oraz wyznacza wszystkie charakterystyczne punkty i geometryczne osie budynków. Do dyspozycji ma skuteczne metody, którymi można odwzorować projekt w rzeczywistym terenie.

  • Metoda palikowania polega na oznaczeniu charakterystycznych punktów za pomocą wbitych w ziemię palików.
  • Metoda ław drutowych jest bardziej pracochłonna. Do palików przybija się wypoziomowane deski i wyznacza osie geometryczne, za pomocą napiętego pomiędzy nimi drutu.

Liczba punktów wytyczonych przez geodetę zależy od wskazań kierownika budowy, który stara się ustalić wszelkie wymiary, istotne z punktu widzenia bryły budynku. Geodeta po wytyczeniu budynku wpisuje ten fakt do dziennika budowy.