BudowaDomu.org.pl

Wykonanie ław i ścian fundamentowych

Pierwszym etapem budowy fundamentów jest wykonanie obrysu fundamentów na podstawie punktów orientacyjnych, zaznaczonych przez geodetę. Następnie wykonuje się wykopy o głębokości ustalonej w projekcie budowlanym.

Jak głęboko kopać

Wpływ na głębokość posadowienia fundamentów ma wiele czynników, do których zalicza się:

  • podpiwniczenie,
  • nośność gruntów,
  • poziom występowania wód gruntowych,
  • posadowienie budynków przylegających,
  • strefę przemarzania.

W Polsce znaczna większość terenów znajduje się w strefie przemarzania do 1 metra. Jedynie w najzimniejszych miejscach, na krańcach północno -wschodnich, gleba przemarza do 1,4 metra. W województwach zachodnich ziemia przemarza do 0,8 metra. W przypadku domów niepodpiwniczonych, fundamenty sięgają zawsze poniżej strefy przemarzania. Ich głębokość zależy również od rodzaju podłoża. Dlatego ważne są badania geologiczne, które pokazują dokładną strukturę i nośność terenu.

Podpiwniczone budynki wymagają znacznie większych nakładów finansowych. Koszty związane z wykopami, izolowaniem podziemnych ścian piwnicznych oraz drenażem odwadniającym są niemałe. Szacuje się, że posiadanie piwnicy może zwiększyć koszty budynku nawet o 30 procent. Dlatego zaleca się takie rozwiązania jedynie na niewielkich działkach, na których nie ma miejsca na dodatkowe budynki gospodarcze lub garaże.

Niebezpieczna woda

Zwierciadło wód gruntowych ulega stałym wahaniom. Maksymalny poziom powinien być określony w dokumentacji badań podłoża. Wysoki poziom wody gruntowej stanowi ryzyko zalewania i zawilgacania piwnic. Zazwyczaj rezygnuje się z budowy piwnic albo wynosi budynek, podnosząc poziom posadowienia. Istnieją odpowiednie technologie zapewniające szczelność fundamentów. Należą do nich betony szczelne albo drogie materiały izolacyjne, ale praktycy dowodzą, że żadne zabezpieczenie nie gwarantuje pełnej szczelności. Wystarczy drobny błąd w zabezpieczeniach i pojawić się mogą poważne kłopoty dla mieszkańców.

Niezależnie od zagrożeń płynących ze strony lustra wody gruntowej, należy chronić budynek przed wodą opadową. W tym celu stosuje się tak zwaną lekką izolację przeciwwilgociową, którą zabezpieczane są fundamenty. Izolacje wykonywane są z emulsji asfaltowych lub papy klejonej do podłoża. Wielu inwestorów decyduje się na odprowadzanie wody z dachów budynków oraz zakłada opaski drenażowe.

Ławy i ściany fundamentów

Po wykonaniu wykopów należy wykonać zbrojenia z prętów stalowych oraz deskowanie pod ławy. W krajach Zachodniej Europy najczęściej wykonuje się zbrojenia z gotowych prefabrykatów, spawanych z prętów stalowych. W Polsce ciągle jeszcze należy wiązać ze sobą poszczególne elementy drutem. Po umieszczeniu zbrojenia w wykopie, wypełnia się ławy betonem klasy C12/15 lub C16/20 oraz wyrównuje powierzchnię. Przed wykonaniem ścian fundamentów należy precyzyjnie zaplanować i zabezpieczyć miejsca, którymi będą doprowadzone do budynku rozmaite instalacje.

Ściany fundamentowe mogą być wykonane z różnych materiałów:

  • Ściany monolityczne powstają poprzez wylanie betonu towarowego. W przypadku piwnic wykonuje się dodatkowe zbrojenia stalowe,
  • Ściany murowane są dość popularnym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym. Buduje się je z bloczków betonowych lub keramzytobetonowych oraz z ceramicznej cegły pełnej. Niektórzy inwestorzy budują fundamenty z kamieni,
  • Ściany z pustaków zasypowych są budowane z bloczków betonowych lub zrobionych z keramzytobetonu, w których puste przestrzenie zalewa się betonem. Niekiedy wcześniej się wykonuje zbrojenie stalowe,

Po postawieniu ścian fundamentowych i podstaw komina, zabezpiecza się fundamenty emulsją asfaltowo - kauczukową i można przystąpić do układania instalacji.