BudowaDomu.org.pl

Instalacje w domu

Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie decyduje o komforcie użytkowania każdego budynku. Wszelkie błędy ekip instalacyjnych kończą się mniej lub bardziej poważnymi awariami, których usunięcie kosztuje sporo pracy i nerwów. Dlatego wykonanie tego typu prac zawsze powinniśmy powierzać specjalistycznym ekipom. Każda pozorna oszczędność wcześniej bądź później zakończy się kłopotami.

Instalacje wodno - kanalizacyjne

Instalacja wodna jest ściśle powiązana z instalacją kanalizacyjną. Kanalizacyjne piony zestawia się do wypustów, które powstały podczas zakładania podpodłogowych lub piwnicznych poziomów odpływowych. Do pionów wpadają podejścia do konkretnych urządzeń: zlewozmywaków, wanien, brodzików, pralek lub zmywarek. Podczas instalacji kanalizacji należy przestrzegać kilku kardynalnych zasad:

  • Każda instalacja, w tym kanalizacyjna, powinna być prowadzona najkrótszą drogą.
  • Zmiany kierunku przebiegu rur powinny być wykonane pod kątem mniejszym od prostego.
  • Rury powinny mieć jak największe średnice, co zapobiega ich zapychaniu, nie mogą być też naprężone.
  • Sedesy należy podłączać zawsze poniżej innych podejść i nie wolno ich łączyć do wspólnego podejścia. W przypadku pozostałych urządzeń sanitarnych nie ma takich wymogów.
  • Kanalizacja powinna biec przynajmniej 10 centymetrów od rur z gorącą wodą i nie wolno jej prowadzić powyżej instalacji elektrycznej oraz gazowej.

Instalacja wodna jest wykonywana z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych. Ze względu na koszty, rury miedziane są używane w kotłowniach, a do rozprowadzenia wody po budynku używa się odpornych na korozję rur z tworzywa. Zazwyczaj używane są rury z polietylenu, polibutylenu, polipropylenu lub chlorowanego polichlorku winylu. Zastosowanie mają również rury wielowarstwowe oraz rury z wkładką aluminiową. Zaletą rur z tworzyw jest odporność na drgania i ich tłumienie, lekkość oraz małe opory przepływu.

Każdy instalator musi pamiętać, że wszystkie rury wydłużają się prze wzroście temperatury. Dlatego powinny być ułożone swobodnie w peszlach osłonowych. Trasy prowadzenia rur powinny być łagodnie zakrzywiane, a do ich mocowania należy używać specjalnych obejm i kształtek kompensacyjnych. Kilka najważniejszych zasad prowadzenia instalacji wodnej:

  • Na piętra woda jest doprowadzana pionami, które umieszczamy centralnie. Przewody poziome powinny być jak najkrótsze.
  • Przewody zimnej wody powinny biec pod ciepłą, rury wodne powinny być położone pod instalacją elektryczną i gazową.
  • Na podejściach do baterii powinny być montowane zawory odcinające.
  • Zawsze należy stosować otuliny do rur, a przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać w tulejach ochronnych.
  • Zimna woda powinna być wyprowadzona po prawej stronie podejścia, a ciepła po lewej.

Ciepłą wodę użytkową najczęściej przygotowuje się w dwufunkcyjnych kotłach, które jednocześnie napędzają instalację centralnego ogrzewania. Na dopływie zimnej wody dobrze jest umieścić filtr cząstek stałych lub kombinację filtrów oczyszczających wodę wprowadzaną do domowej instalacji.

Instalacje ciepłownicze i wentylacyjne

Nowoczesna technika instalacyjna umożliwia skorzystanie z różnych rozwiązań, zapewniających ciepło w budowanym domu. Ich wybór zależy od dostępności poszczególnych rodzajów paliw oraz środków, które inwestor jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie kotłowni. Najbardziej ekologiczne są systemy klimatyzacyjno – wentylacyjne, oparte na pompie ciepła, wspomagane odzyskiem ciepła w rekuperatorach. Takie rozwiązanie jest bardzo drogie na etapie budowy.

Najpopularniejsze instalacje grzewcze wykorzystują kotły jednofunkcyjne lub dwufunkcyjne. Ze względu na możliwość dopłat ze środków europejskich w wielu gminach stosowano, jako wsparcie systemów grzewczych, kolektory słoneczne. Niektórzy inwestorzy uzupełniają instalację ciepłowniczą o energię pozyskaną z kominka. W tym celu stosuje się kominki z płaszczem wodnym lub z rozprowadzeniem. Ciepło z wody może być oddawane pomieszczeniom poprzez kaloryfery lub ogrzewanie podłogowe. Obecnie stosowane są systemy łączone, wykorzystujące obie metody ogrzewania.

Na tym etapie budowy należy mieć szczegółowo zaplanowane ogrzewanie. Trzeba poprowadzić kanały rozprowadzające powietrze, rury ciepłownicze lub pętle ogrzewające podłogi, które znajdą się w szlichcie. Jeżeli zapomnimy poprowadzić instalacje na tym etapie budowy, to późniejsze zmiany będą niszczyły wykonane już elementy domu, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty.

Instalację wentylacyjną prowadzimy kanałami do kominków wentylacyjnych, znajdujących się w dachu. Najczęściej wyprowadza się na poddasze rury z tworzyw sztucznych, które łączy się z kominami za pomocą rur spiro z folii aluminiowej. Należy pamiętać o izolowaniu tych odcinków instalacji wentylacyjnej. Na poddaszu jest często niska temperatura, co powoduje skraplanie się pary wodnej i zbieranie w rurach znacznych ilości wody, która potrafi zerwać połączenie i rozlać się pod dachem. Zasadą jest nie łączenie ze sobą różnych kanałów wentylacyjnych. Zwłaszcza, jeśli na jednym z kanałów jest zainstalowane wymuszenie obiegu. Inaczej zużyte powietrze będzie nawiewane do innego pomieszczenia.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne można prowadzić w kanałach instalacyjnych, które umożliwiają łatwy dostęp do dowolnego odcinka instalacji. Takie rozwiązanie rzadko stosuje się w budynkach mieszkalnych ze względu na niską estetykę. Zazwyczaj kable są położone pod tynkiem, w bruzdach wykutych w ścianach. Z tego powodu należy dokładnie zaplanować położenie każdego punktu świetlnego, gniazdka czy wyłącznika. Na tym etapie można jeszcze skorygować plan instalacji, który najczęściej okazuje się mało funkcjonalny.

Należy pamiętać, żeby przewody elektryczne umieszczać w peszlach ochronnych, które pozwolą na wymianę małego odcinka w przypadku uszkodzeń lub awarii. Wszelkie połączenia, skrzynki, szafki i inne elementy instalacyjne powinny być wykonane w oparciu o schemat wynikający z projektu.

Wykonanie instalacji

Każdy element instalacji najlepiej jest narysować na ścianie za pomocą różnokolorowych farb w sprayu, przydzielając inne kolory poszczególnym rodzajom instalacji. Warto zaprojektować i wykonać od razu instalację telefoniczną, internetową, telewizyjną oraz położyć kable potrzebne do instalacji bezpieczeństwa. Do wytyczania tras przebiegu poszczególnych elementów różnych instalacji można użyć laserowej poziomicy.

Po dokładnym zaznaczeniu wszelkich przebiegów można przystąpić do wykuwania otworów za pomocą specjalnych elektronarzędzi. Najpierw bruzdownicą zaznacza się tor biegu kanału w ścianie, a następnie przy pomocy młota lub młotowiertarki wykuwa się fragmenty ściany. W wykonane bruzdy ścienne wkłada się elementy instalacji. Jeżeli na tym etapie nie wkładamy jeszcze kabli elektrycznych, co może być uwarunkowane lękiem przed kradzieżą drogich przewodów miedzianych, to należy pamiętać o używaniu peszli z pilotami, które ułatwią późniejsze przeciągnięcie kabli. Należy również pamiętać o zabezpieczeniu puszek łącznikowych i miejsc na gniazda oraz kontakty przed rozpoczęciem tynkowania.

Instalacje gazowe

Instalacje gazowe wykonuje się na samym końcu. Najczęściej dopiero po otynkowaniu ścian. Wewnętrzna instalacja gazowa nie może być maskowana ani zabudowana. Rury powinny być pomalowane na żółto. Z tego względu należy tak zaplanować wejścia do budynku, aby rury prowadzić jak najkrótszymi odcinkami. Instalacja gazowa musi być wykonana i sprawdzona przez ekipę posiadającą specjalistyczne uprawnienia.